«

»

Μαρ 27 2015

Erasmus+ ΚΑ1, Πορτογαλία 2015

Κατόπιν έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, και ειδικότερα στη Βασική Δράση 1, που αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί Ε. Γκαδρή, Β. Κεχαγιά και Π. Παπατόλη συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Project management for cross-cultural exchange projects in Europe” που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο (Πορτογαλία) κατά το διάστημα από 1 έως 6 Μαρτίου 2015. Οι εκπαιδευτικοί Μ. Εξάρχου και Ι. Τσιπλακίδης συμμετείχαν στο ίδιο σεμινάριο στο διάστημα 8 έως 13 Μαρτίου 2015.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Ειδικότερα, το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλάμβανε θεματικές ενότητες σχετικά με τη γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος Erasmus+, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχημένη υλοποίησή του σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής συνεργασίας. Συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την υλοποίηση σύντομων project αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μάθησης και τις εμπειρίες τους από την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων.

Επιμορφώσεις καθηγητών Erasmus+ (ΚΑ1)Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/erasmus-portogalia-2015/