↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι αυτό που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, στο οποίο, σύμφωνα με τον ν.4692/20, άρ.17, προεδρεύει ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε., τέως Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τους αναπληρωτές τους.

Σύμφωνα με την απόφαση αρ.πρωτ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021, όπως τροποποιήθηκε από τις αρ. πρωτ. 43/ΔΕΠΠΣ/12-3-2024 (5/4/2024 ανακοιν.) και 40/ΔΕΠΠΣ//26-5-2023, 61/ΔΕΠΠΣ//3-8-2023, το Πρότυπο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., στο οποίο μετέχουν σωρευτικά, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Σ.Ε., οι δύο Διευθυντές και τέσσερις εκπαιδευτικοί, δύο από καθένα από τα συνδεδεμένα σχολεία.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Πρόεδρος

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη

Καλλιόπη Σταύρου, Διευθύντρια Πρότυπου Γυμνασίου – Γραμματέας ΕΠ.Ε.Σ.

Καλλιόπη Μπεκιάρη, Διευθύντρια Πρότυπου Λυκείου – Αναπληρώτρια γραμματέας ΕΠ.Ε.Σ.

Αρετή Κεραμίδα, Σ.Ε. Αγγλικής Γλώσσας Ιωαννίνων – Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Γυμνασίου

Αφροδίτη Χατσίδου, Σ.Ε. Μαθηματικών Ιωαννίνων – Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Λυκείου

Μαρία Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Μαρία Παπαγεωργίου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μαθηματικός

Κυριακή Σεβεντεκίδου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος

Κυριακή Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Χημικός

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αναπληρωματικά μέλη

Αφροδίτη Χατσίδου, Σ.Ε. Μαθηματικών Ιωαννίνων – Αναπληρώτρια Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Γυμνασίου

Αρετή Κεραμίδα, Σ.Ε. Αγγλικής Γλώσσας Ιωαννίνων – Αναπληρώτρια Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Λυκείου

Αλέξης Αναγνώστου, Υποδιευθυντής Πρότυπου Γυμνασίου

Ευάγγελος Ντόντορος, Υποδιευθυντής Πρότυπου Λυκείου

Βασιλική Ραμπαούνη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Ερασμία Αζέλη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος

Λαμπρινή Μπότσαρη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/epes/