↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι αυτό που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, στο οποίο, σύμφωνα με τον ν.4692/20, άρ.17, προεδρεύει ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σύμβουλος Εκπαίδευσης (τέως Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τους αναπληρωτές τους.

Σύμφωνα με την απόφαση αρ.πρωτ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (όπως τροποποιήθηκε από τις αρ. πρωτ. 40/ΔΕΠΠΣ//26-5-2023 και 61/ΔΕΠΠΣ//3-8-2023) το Πρότυπο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., στο οποίο μετέχουν σωρευτικά, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Σ.Ε., οι δύο Διευθυντές και τέσσερις εκπαιδευτικοί, δύο από καθένα από τα συνδεδεμένα σχολεία.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Πρόεδρος

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη

Ελένη Ρούμκου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Θεσπρωτίας – Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης

Καλλιόπη Σταύρου, Διευθύντρια Πρότυπου Γυμνασίου / Νομικών Επιστημών – Αναπληρώτρια γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ.

Καλλιόπη Μπεκιάρη, Διευθύντρια Πρότυπου Λυκείου / Μουσικής Επιστήμης – Γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ.

Μαρία Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Μαρία Παπαγεωργίου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μαθηματικός

Κυριακή Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Χημικός

Ερασμία Αζέλη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αναπληρωματικά μέλη

Αρετή Κεραμίδα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας Ιωαννίνων – Αναπληρώτρια Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης

Χαρίκλεια Γερογιάννη, Υποδιευθύντρια Πρότυπου Λυκείου / Πληροφορικής

Βασιλική Ραμπαούνη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Ευάγγελος Ντόντορος, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Μαθηματικός

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/epes/