↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με το άρ. 167 §5 του Ν. 4635/2019 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Π.Σ., ο Διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόεδρος
Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη
Ρούμκου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφέρειας Ηπείρου
Σταύρου Καλλιόπη, Διευθύντρια σχολικής μονάδας / Νομικών Επιστημών (ΠΕ78)
Πετρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός / Φιλόλογος (ΠΕ02)

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/epes/