↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι αυτό που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, στο οποίο, σύμφωνα με τον ν.4692/20, άρ.17, προεδρεύει ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τους αναπληρωτές τους. Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. το Πρότυπο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., στο οποίο μετέχουν σωρευτικά, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Σ.Ε.Ε., οι δύο Διευθυντές και τέσσερις εκπαιδευτικοί, δύο από καθένα από τα συνδεδεμένα σχολεία.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Πρόεδρος

Εμβαλωτής Αναστάσιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη

Ρούμκου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφέρειας Ηπείρου

Σταύρου Καλλιόπη, Διευθύντρια Πρότυπου Γυμνασίου / Νομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ.

Αντωνίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Διευθυντής Πρότυπου Λυκείου / Χημικός

Πετρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Παπαγεωργίου Μαρία, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μαθηματικός

Μαρμαγκάς Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Βιολόγος

Καραγιάννη Κυριακή, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Χημικός

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αναπληρωματικά μέλη

Κεραμίδα Αρετή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας Περιφέρειας Ηπείρου

Πούλιος Χρήστος, Υποδιευθυντής Πρότυπου Γυμνασίου / Τεχνολογίας

Ραμπαούνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Μπεκιάρη Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μουσικός

Αζέλη Ερασμία, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος

Ντόντορος Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Μαθηματικός

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/epes/