↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι αυτό που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, στο οποίο, σύμφωνα με τον ν.4692/20, άρ.17, προεδρεύει ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τους αναπληρωτές τους. Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. το Πρότυπο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., στο οποίο μετέχουν σωρευτικά, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Σ.Ε.Ε., οι δύο Διευθυντές και τέσσερις εκπαιδευτικοί, δύο από καθένα από τα συνδεδεμένα σχολεία.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Πρόεδρος

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη

Ελένη Ρούμκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφέρειας Ηπείρου

Καλλιόπη Σταύρου, Διευθύντρια Πρότυπου Γυμνασίου / Νομικών Επιστημών – Αναπληρώτρια γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ.

Κωνσταντίνος Αντωνίου, Διευθυντής Πρότυπου Λυκείου / Χημικός – Γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ.

Μαρία Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Μαρία Παπαγεωργίου, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μαθηματικός

Αθανάσιος Μαρμαγκάς, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Βιολόγος

Κυριακή Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Χημικός

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αναπληρωματικά μέλη

Αρετή Κεραμίδα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας Περιφέρειας Ηπείρου

Χρήστος Πούλιος, Υποδιευθυντής Πρότυπου Γυμνασίου / Τεχνολογίας

Χαρίκλεια Γερογιάννη, Υποδιευθύντρια Πρότυπου Λυκείου / Πληροφορικής

Βασιλική Ραμπαούνη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Φιλόλογος

Καλλιόπη Μπεκιάρη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Γυμνασίου / Μουσικός

Ερασμία Αζέλη, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Φιλόλογος

Ευάγγελος Ντόντορος, Εκπαιδευτικός Πρότυπου Λυκείου / Μαθηματικός

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/epes/