Εργαστήρια δεξιοτήτων

Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2020-21 πήρε μέρος στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”, η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές.

Στο πλαίσιο της δράσης επιμορφώθηκαν από το ΙΕΠ όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και κατά την πιλοτική εφαρμογή υλοποιήθηκαν και οι τέσσερις θεματικοί κύκλοι.

Οι εργασίες των μαθητών έχουν αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου Μαθητών Έργα.

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/ergastiria-dexiotiton/