↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Erasmus+ (2014-16)

IKY Erasmus+Από τον Οκτώβριο 2014 το σχολείο μας επιλέχθηκε και πήρε μέρος ως εταίρος στο Erasmus+, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Συμμετείχαμε στη Δράση «ΚΑ2/Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Στρατηγικές συμπράξεις / Εταιρικές Σχέσεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices / Strategic Partnerships) αποκλειστικά μεταξύ σχολείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», που συντόνισε το Realschule στο Uetze-Hannover της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κινητικότητες και ανταλλαγές ομάδων μαθητών μεταξύ σχολείων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και του δικού μας σχολείου και είχε τον τίτλο:

Power up: Motivation for a healthy lifestyle / Get active for your future: Shaping the future career

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δύο σχολικά έτη (2014-2015 & 2015-2016) και οι καθηγητές του σχολείου μας που συμμετείχαν ήταν οι: Β. Βλάχα, Ε. Γκαδρή, Β. Κεχαγιά, Κ. Μπεκιάρη, Ε. Ράπτη, Ι. Τσιπλακίδης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+: http://www.poweruperasmus.com/  και http://getactiveforyourfuture.weebly.com/.

 

power up get active for your future

Δείτε ανακοινώσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα:

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/programata/erasmus/