↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Erasmus+ (2014-16)

IKY Erasmus+Από τον Οκτώβριο 2014 το σχολείο μας επιλέχθηκε και συμμετέχει ως εταίρος στο Erasmus+, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Συμμετέχουμε στη Δράση «ΚΑ2/Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Στρατηγικές συμπράξεις / Εταιρικές Σχέσεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices / Strategic Partnerships) αποκλειστικά μεταξύ σχολείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», που συντονίζει το Realschule στο Uetze-Hannover της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα αφορά κινητικότητες και ανταλλαγές ομάδων μαθητών μεταξύ σχολείων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και του δικού μας σχολείου και έχει τον τίτλο:

Power up: Motivation for a healthy lifestyle / Get active for your future: Shaping the future career

Έχει διάρκεια δύο σχολικά έτη (2014-2015 και 2015-2016) και οι καθηγητές του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Β. Βλάχα, Ε. Γκαδρή, Β. Κεχαγιά, Κ. Μπεκιάρη, Ε. Ράπτη, Ι. Τσιπλακίδης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει το Π.Γ.Ζ.Σ.Ι.: http://www.poweruperasmus.com/  και http://getactiveforyourfuture.weebly.com/.

 

power up get active for your future

Δείτε ανακοινώσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα:

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/programata/erasmus/