↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Αξιολόγηση – Σχέδια Δράσης

Το σχολείο μας συμμετέχει στην τρέχουσα Εσωτερική Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας του σχολικού έτους 2020-2021. Επίσης, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης.

Από την παραπάνω διαδικασία που υλοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014, στα πλαίσια της δράσης «Εσωτερική αξιολόγηση / αυτοαξιολόγηση ΠΠΣ / αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», προέκυψε η ανάγκη για ριζική αναμόρφωση της ιστοσελίδας του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος των Διδασκόντων εκπόνησε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 Σχέδιο δράσης με στόχο την αναβάθμιση, την ανανέωση και τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/axiologisi-scholikis-monadas/