↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Σχέδια Δράσης – Α.Ε.Ε

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το σχολείο μας πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης.

Από την παραπάνω διαδικασία, που υλοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 στα πλαίσια της δράσης «Εσωτερική αξιολόγηση / αυτοαξιολόγηση ΠΠΣ / αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», προέκυψε η ανάγκη για ριζική αναμόρφωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφάσισε για το σχολικό έτος 2014-2015 να εκπονήσει σχέδιο δράσης με στόχο την αναβάθμιση, την ανανέωση και τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/axiologisi-scholikis-monadas/