↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Αξιολόγηση – Σχέδια Δράσης

  • 2020-24

Το σχολείο μας συμμετέχει στην τρέχουσα Εσωτερική Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας που ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

– Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης: 2020-21 (αρχική), 2021-22, 2022-23, 2023-24

Σχέδια δράσης

 

  • 2013-14

Το σχολείο πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης.

Από την παραπάνω διαδικασία, που υλοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο της δράσης «Εσωτερική αξιολόγηση / αυτοαξιολόγηση ΠΠΣ / αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», προέκυψε η ανάγκη για ριζική αναμόρφωση της ιστοσελίδας του σχολείου. Σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σχέδιο δράσης με στόχο την αναβάθμιση, την ανανέωση και τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/axiologisi-scholikis-monadas/