Ιστορικό

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1828 Ίδρυση της Ζωσιμαίας Σχολής με την ονομασία Γενικόν Ελληνικόν Σχολείον, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα των αδελφών Ζωσιμάδων

1915-16 Υπαγωγή της Ζωσιμαίας Σχολής στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας

1937-1976 Πρότυπον Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Α.Ν. 770/1937, άρ.19)

1976-1980 Λύκειον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Γ.Κ. & Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Υ.Α. Φ. 220.11/4/76759/14-8-1976, εφαρμογή του ν.309/76 για τον διαχωρισμό Γυμνασίων και Λυκείων)

1980-1984 Πρότυπον Μικτόν Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Π.Δ. 828/1980)

1985-2011 Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής (ν.1566/85, άρ.31, 91)

1993 Μετεγκατάσταση του Γυμνασίου στο σημερινό κτήριο (Ευεργ. Δομπόλη 30) λόγω της ανεπάρκειας χώρων του κτηρίου της Πλατείας Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος

2011-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (ν.3966/11 & Υ.Α. 122084/Δ4/25-10-2011)

2015- Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (ν.4327/15, άρ.10 §1)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/istoriko/

Ζωσιμαία Σχολή

Η ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής   Η περίφημη Zωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1828 με δαπάνες των αδερφών Ζωσιμάδων, μεγάλων Εθνικών ευεργετών. Στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα στα Γιάννενα λειτουργούσαν η Μπαλαναία και η Καπλάνειος Σχολή. Όμως το 1820, ύστερα από την πολιορκία και την πυρπόληση των Ιωαννίνων από τα στρατεύματα του σουλτάνου που …

Δες τη σελίδα »

Διευθυντές παλαιότερων ετών

  Διευθυντές Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (2015-2023)   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Σταύρου Καλλιόπη ΠΕ 78 2020-2023 Κρανάς Βασίλειος ΠΕ 04.04 2015-2019   Διευθυντές Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (2011-2015)   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Κρανάς Βασίλειος ΠΕ 04.04 2014-2015 Ζαβιτσάνου Ερασμία ΠΕ 15 2011-2014   Διευθυντές Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (1976-2011) …

Δες τη σελίδα »

Εκπαιδευτικοί ετών 2013-23

Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο κατά τα προηγούμενα έτη (από το σχολικό έτος 2013-14 και εξής)  

Δες τη σελίδα »