Όμιλοι

Οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας λειτουργούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα και απευθύνονται στους μαθητές του σχολείου όσο και σε μαθητές άλλων σχολικών μονάδων της περιοχής. Στα πλαίσια της λειτουργίας τους οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους και αφορμή να ασχοληθούν δημιουργικά με θέματα τα οποία θεωρούν ενδιαφέροντα, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα. Η θεματική μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών που θα συμμετάσχουν και των εκπαιδευτικών που θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας τους. Για κάθε όμιλο συντάσσεται συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και ορίζονται επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι μαθητές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των προβλεπόμενων απουσιών και έχουν εκπονήσει τις εργασίες που τους ανατέθηκαν, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία τους προβλέπεται από τον Ν. 4692 (ΦΕΚ 111/2020, τ. Α΄) και ο κανονισμός λειτουργίας τους ορίζεται ειδικότερα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ισχύουσα απόφαση: αρ. πρωτ. 69/05-10-2023/Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Αρχείο Ομίλων

Όμιλοι 2023-24, Όμιλοι 2022-23, Όμιλοι 2021-22, Όμιλοι 2020-21, Όμιλοι 2019-20, Όμιλοι 2018-19, Όμιλοι 2017-18, Όμιλοι 2016-17, Όμιλοι 2015-16, Όμιλοι 2014-15, Όμιλοι 2013-14, Όμιλοι 2012-13

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/ekpedeftiki-omili/

Όμιλοι 2023-24

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2023-2024) Οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2023-24 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο εβδομαδιαίο πρόγραμμα:     Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2023-24

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2022-23

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2022-2023) Οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:       Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2022-23

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2021-22

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2021-2022) Οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:   Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2021-22

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2020-21

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2020-2021) Οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2020-21 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:   Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2020-21

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2019-20

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων (σχολικό έτος 2019-2020) Οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:   Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2019-20

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2018-19

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων (σχολικό έτος 2018-2019) Οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2018-2019 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:     Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2018-19

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2017-18

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων (σχολικό έτος 2017-2018) Με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:     Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2017-18

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2016-17

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων (σχολικό έτος 2016-2017) Με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής κατά το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2016-17

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2015-16

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ομίλων (σχολικό έτος 2015-2016) Κατά το τρέχον σχολικό έτος στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής, σύμφωνα με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, θα λειτουργούν οι παρακάτω Εκπαιδευτικοί Όμιλοι. Το ωράριο λειτουργίας των Ομίλων είναι 14:00- 15.30. Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2015-16

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2014-15

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2014-15)     Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2014-15

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2013-14

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Ομίλων (σχολικό έτος 2013-14)     Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2013-14

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2012-13

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι (σχολικό έτος 2012-2013)   Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους Ομίλους του σχολικού έτους 2012-13

Δες τη σελίδα »