«

»

Μαρ 23 2024

Εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Γυμνάσια – αριθμός εισακτέων

Με την απόφαση 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τον αριθμό εισακτέων στην αρχική βαθμίδα των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-25, ο οποίος για το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής θα είναι 88 μαθητές/ήτριες.

Δείτε εδώ την ανάρτηση στον ιστότοπο της Δ.Ε.Π.Π.Σ.


Παρακολουθείτε όλες τις σχετικές ενημερώσεις στον ειδικό ιστότοπο για τη διαδικασία εισαγωγής στο σχολείο μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/eisagogi-mathiton-se-protypa-gymnasia-arithmos-eisakteon/