↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, που είναι σε ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος, αποτελεί επικαιροποίηση του κανονισμού του έτους 2019-20. Συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου διδασκόντων, εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και του προέδρου του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών. Εγκρίθηκε από την αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και κατατέθηκε επίσης προς έγκριση στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος (ΥΑ 13423/ΓΔ4/9-2-2021).

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

(επικαιροποιημένος κατά το σχολικό έτος 2020-2021)

 

Οι ακόλουθοι είναι οι κανόνες του σχολείου μας στην τήρηση των οποίων δεσμευόμαστε όλοι, μαθητές, καθηγητές και γονείς, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Είναι το αποτέλεσμα διαλόγου όπου εκφράσαμε τις απόψεις μας και με τον οποίο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας μας, αξιοποιώντας την εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του αλλά και λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας. Στηριχθήκαμε στους νόμους του κράτους αλλά προσθέσαμε και τους δικούς μας κανόνες με βάση τις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας και τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε να συμβιώνουμε και να μαθαίνουμε.

 

Σχολική κοινότητα

Η σχολική κοινότητα εργάζεται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης με όρους σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας, με απώτερο στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που διασφαλίζουν στους μαθητές μας  όλα τα εχέγγυα ώστε στην ενήλικη ζωή τους να δρουν ως ενεργοί – δημοκρατικοί πολίτες.

 

Στάση των εκπαιδευτικών

 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.

 • Υποστηρίζουν τη μάθηση τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή.

 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ελεύθερη έκφραση, την αποφυγή εντάσεων, το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, δηλαδή τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο/η μαθητής/τρια μπορεί να λειτουργήσει και να προοδεύσει. 

 

Προσέλευση στο σχολείο

 • Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα στις 8:15΄ π.μ. τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες για τη σωστή χρήση της μάσκας και την ατομική υγιεινή των χεριών. Για τη σχολική χρονιά 2020-21 δεν προβλέπεται πρωινή συγκέντρωση για λόγους υγειονομικούς.

 • Συγκεντρώνονται στους προκαθορισμένους, ανά τάξη, αύλειους χώρους και μπαίνουν στις αίθουσες, μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Αν για κάποιο λόγο δεν εισέλθουν έγκαιρα, γίνονται δεκτοί μόνο ύστερα από άδεια του εκπαιδευτικού.

 • Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους φαγητά ή αναψυκτικά.

 

Συμπεριφορά στα διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο. Όλοι οι χώροι του σχολείου εποπτεύονται από εφημερεύοντες καθηγητές σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εφημεριών. Αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ακολουθούν το εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται αναρτημένο στις αίθουσές τους σύμφωνα με τις υποδείξεις των καθηγητών τους που εκτελούν όλοι χρέη εφημερευόντων μέχρι την έναρξη της επόμενης ώρας.

 • Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται από το σχολείο χωρίς άδεια από τον/την Διευθυντή/τρια και αποφεύγουν επαφές με άτομα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα.

 • Για λόγους υγειονομικούς και μόνο για τη σχολική χρονιά 2020-21, στα διαλείμματα ή στα κενά δεν μπορούν να χρησιμοποιούν μπάλες, εκτός αν η χρήση θα γίνει αποκλειστικά από μαθητές του ίδιου τμήματος και μόνο με άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους – επίλυση διαφορών

 • Οι μαθητές σέβονται τους/τις συμμαθητές/τριές τους και λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν ποτέ στη χρήση βίας. Για την αντιμετώπισή τους απευθύνονται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω όργανα:

  • στο 5μελές μαθητικό συμβούλιο του τμήματος

  • στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος

  • στους Συμβούλους σχολικής ζωής

  • στον υπεύθυνο καθηγητή για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας

  • στον/η Διευθυντή/τρια και στον/ην Υποδιευθυντή/τρια

Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια και πρόθυμα να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την επίλυση όλων των συγκρούσεων και οι μαθητές πρέπει να τους απευθύνονται με εμπιστοσύνη .

 • Η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα. Καμία μορφή βίας δεν έχει θέση στο σχολείο μας.

 

Αποχώρηση στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Σε περίπτωση ανάγκης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες τους και μπορούν να φύγουν από το σχολείο μόνο με άδεια του/της Διευθυντή/τριας.

 

Άλλα θέματα

Επισημαίνεται ότι: 

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στον σχολικό χώρο ούτε και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου.

 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου χωρίς άδεια.

 • Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικά για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών και γι’ αυτό τον λόγο απαγορεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

 • Για επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς συνιστάται η χρήση του καρτοτηλεφώνου. 

 

Στάση των μαθητών

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία. Παρακολουθούν το μάθημα και συμμετέχουν σ’ αυτό χωρίς να εμποδίζουν τη διεξαγωγή του. Ζητούν άδεια να βγουν από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο.

 • Όσοι/ες ενοχλούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους/τις συμμαθητές/τριές τους ή τον/την εκπαιδευτικό και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του/της, μπορεί να τιμωρηθούν.

 • Όταν απομακρύνονται από την τάξη, σημειώνεται απουσία στο απουσιολόγιο και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου παραμένουν για την υπόλοιπη διδακτική ώρα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών ή στον χώρο της βιβλιοθήκης και ασχολούνται με κάποια εργασία η οποία τους ανατίθεται. Σε καμία περίπτωση δεν περιφέρονται στο προαύλιο.

 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων με βάση τη νομοθεσία που ισχύει.

 • Αντίστοιχη πρέπει να είναι η συμπεριφορά των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάθε είδους παρενόχληση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μέσων τεχνολογίας δεν επιτρέπεται και αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά της.

 • Οι μαθητές/τριες δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

 • Συμμετέχουν ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σχολείου, δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό. 

 

Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.

 • Προσέχουν τα θρανία τους και τα διατηρούν καθαρά, χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και δεν ρυπαίνουν τον χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).

 • Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων συμμετέχουν σε προγράμματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στηρίζοντας την ιδέα της αυτοδιαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης.

 • Ο/Η μαθητής/τρια που προκαλεί με πρόθεση φθορά στην περιουσία του σχολείου τιμωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες του/της.

 

Σχολικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, ομίλους και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και στις επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου.

 

Συνεργασία σχολείου-Οικογένειας-Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 • Το σχολείο συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ενημέρωσης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και εκτάκτως όποτε υπάρξει ανάγκη. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενημερώνουν για τη φοίτηση των μαθητών με αποστολή e-mail σύμφωνα με το νόμο. Ο Διευθυντής/τρια καλεί τους γονείς στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, ενώ συνεργάζεται με τους νόμιμους εκπροσώπους τους όποτε υπάρχει λόγος που προκύπτει από τη νομοθεσία ή τις περιστάσεις.

 • Οι γονείς των μαθητών/τριών οφείλουν να ενημερώνουν για δικαιολογημένη απουσία του παιδιού τους, καθώς και για οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να σχετίζεται με την επίδοση, την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Επίσης ενθαρρύνονται να συζητούν με τη Διεύθυνση του σχολείου οποιαδήποτε δυσκολία των μαθητών για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε αυτή να αντιμετωπίζεται με κάθε δυνατό μέσο.

 

Σχολικό Συμβούλιο

Στη σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 • Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας πραγματοποιείται κάθε χρόνο επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθώς και ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμού. Σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου υπάρχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και σημάνσεις εξόδων κινδύνου.

 • Κάθε χρόνο επίσης γίνεται έλεγχος των συσκευών πυρόσβεσης του κτιρίου, καθώς και τακτικός έλεγχος συντήρησης του ανελκυστήρα.

 • Κατά τα λοιπά σε περίπτωση κάθε άλλης έκτακτης ανάγκης ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

Σχέση του σχολείου με το Δήμο και άλλους φορείς

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει την ευθύνη για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την προσβασιμότητα του σχολικού χώρου. Το σχολείο συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου, καθώς και με άλλους φορείς (π.χ Πανεπιστήμια, Περιφέρεια κ.λπ.), για την κάλυψη των λειτουργικών και παιδαγωγικών αναγκών του και την προώθηση των ιδιαίτερων σκοπών του ως Προτύπου.

 

Εθελοντισμός – Μία μέρα για το σχολείο

Συνεχίζεται η καθιερωμένη μέρα εθελοντισμού για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και για τη βελτίωση της σχολικής ζωής.

 • Με πρόσκληση του/της Διευθυντή/τριας, που ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του σχολείου, και εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, μαθητές, γονείς και καθηγητές προσφέρουν, εφόσον το επιθυμούν, εθελοντική εργασία (ευπρεπισμό σχολικών χώρων, καθαρισμούς, φυτεύσεις, βαψίματα κ.λπ.) εκτός διδακτικού ωραρίου και κατά προτίμηση στο τέλος της εβδομάδας.

 • Ο/Η Διευθυντής/τρια φροντίζει να διατίθενται τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. 

 

Ό,τι δεν αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται από τους νόμους του κράτους. Οι παραπάνω κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν όλοι όσοι ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτό το σχολείο αποφασίσουμε να τους τηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε με την ελεύθερη βούλησή μας.

Η Δ/ντρια

  Καλλιόπη Σταύρου

 

Φεβρουάριος ’21

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/esoterikos-kanonismos-litourgias/