Το σχολείο με μια ματιά

Το ιστορικό γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής από το 2015 λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο (ν. 4327/2015, άρ.10 §1). Από το 2020 είναι συνδεδεμένο με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας.

Σύμφωνα με τον ν. 4692/2020, άρ.14, 16-17, η εισαγωγή των μαθητών, οι δράσεις του σχολείου και τα θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και όλων των Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ., συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ενώ σε επίπεδο σχολικής μονάδας αρμόδια είναι το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) και τα όργανα διοίκησης του σχολείου: ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν επιλεγεί με αξιολόγηση και υπηρετούν με θητεία, ενώ οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται με αποσπάσεις και με τη διάθεση άλλων εκπαιδευτικών. Θέματα που αφορούν τη μαθητική κοινότητα διευθετούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής υπήρξε ένα από τα 68 “πιλοτικά” γυμνάσια που εφάρμοσαν κατά τα σχολικά έτη 2011-12 & 2012-13 το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (πιλοτικό), το οποίο ακολουθείται και σήμερα ως συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών σε ορισμένα διδακτικά αντικείμενα. Επίσης, για το σχολικό έτος 2020-21 συμμετείχε στην εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” και κατά τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23 μετέχει, όπως όλα τα Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ., στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών που συντονίζεται από το ΙΕΠ. Επιπλέον, βρίσκεται σε σύνδεση και συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση φοιτητών, τη συμμετοχή στη διεξαγωγή ερευνών, την πειραματική εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος, όπου απαιτείται.

Στο σχολείο μας φοιτούν 264 μαθητές, που εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου με γραπτή δοκιμασία. Λειτουργούν ετησίως 4 τμήματα των 22 μαθητών ανά τάξη και Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας & καινοτομίας. Επιπλέον, σε ετήσια βάση αναπτύσσεται μία ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων, όπως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, διδακτικές επισκέψεις, καθώς και προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής μαθητών με άλλες σχολικές μονάδες, που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, προάγουν την ενεργητική, συμμετοχική μάθηση και την κριτική ικανότητα, αναπτύσσουν περαιτέρω τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα.

Υποστηρίζοντας ένα σχολείο δημιουργικής μάθησης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές μας

  • να προσεγγίζουν τη γνώση δίχως τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς,
  • να μαθαίνουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον,
  • να αποκτούν γνώσεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να διαμορφώνουν στάσεις και αξίες οικοδομώντας πάνω στα βιώματά τους και αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον,
  • να ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο προσωπικούς και εξατομικευμένους ρυθμούς μάθησης.

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι αυτό που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, στο οποίο, σύμφωνα με τον ν.4692/20, άρ.17, προεδρεύει ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε., τέως Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τους αναπληρωτές τους. Σύμφωνα με …

Δες τη σελίδα »

Συμβούλιο Στήριξης

Το Συμβούλιο στήριξης του σχολείου (Ν.4692/2020, κεφ. Β, άρ.22), είναι ένα πενταμελές όργανο με τετραετή θητεία και με αρμοδιότητές του θέματα σχετικά με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και, τέλος, με την αξιοποίηση και διάθεση …

Δες τη σελίδα »

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι διευθυντές και υποδιευθυντές στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται και για τα υπόλοιπα σχολεία, με πρόσθετη προϋπόθεση για τη θέση του Διευθυντή την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 και Ν. 4327/2015, άρ.13 §1). Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας …

Δες τη σελίδα »

Ωράριο – Ενημέρωση γονέων – Επόπτες

Σχολικό έτος 2023-24 Ωράριο μαθημάτων   Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας των Ομίλων του σχολικού έτους 2023-24 εδώ.   Ενημέρωση γονέων / κηδεμόνων Οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: Προσοχή: Ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων πιθανόν να προκαλέσουν …

Δες τη σελίδα »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, που είναι σε ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος, αποτελεί επικαιροποίηση του κανονισμού του έτους 2019-20. Συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου διδασκόντων, εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και του προέδρου …

Δες τη σελίδα »

Υποδομές

Το Σχολείο μας, μέσα από το σύνολο της λειτουργίας του, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση που παρέχει στις σύγχρονες απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών του. Στην προσπάθειά του αυτή αναζητά διαρκώς τρόπους να βελτιώνει και να αναπτύσσει τις υποδομές του. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων …

Δες τη σελίδα »

Αξιολόγηση – Σχέδια Δράσης

2020-23 Το σχολείο μας συμμετέχει στην τρέχουσα Εσωτερική Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας που ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2022-23 Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2021-22 Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2020-21 (αρχική) Σχέδια δράσης   2013-14 Το σχολείο πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση …

Δες τη σελίδα »

Σύλλογος Γονέων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   Πρόεδρος: Νικηφόρος Παπαχρήστος Αντιπρόεδρος: Θεοδώρα Ρίζου Γενική Γραμματέας: Αθανασία Γούνη Ειδική Γραμματέας: Γιόλα Μέγα Ταμίας: Δημήτρης Τζιμογιάννης Κοσμήτορας: Χριστίνα Χρηστάκη Μέλος: Έλενα Τερζίδου Αναπληρωματικό μέλος: Στέλλα Κλειτσιώτου Περισσότερα…   Ιστότοπος Συλλόγου Γονέων (blog): sgkgymzosim.wordpress.com Σελίδα στο facebook: Σύλλογος Γονέων Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής   Στοιχεία επικοινωνίας …

Δες τη σελίδα »