Το σχολείο με μια ματιά

Το ιστορικό γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής από το 2015 λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο (ν. 4327/2015, άρ.10 §1). Από το 2020 είναι συνδεδεμένο με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας.

Σύμφωνα με τον ν. 4692/2020, άρ.14, 16-17, η εισαγωγή των μαθητών, οι δράσεις του σχολείου και τα θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και όλων των Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ., συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Ε.Ε.Π.Π.Σ.), ενώ σε επίπεδο σχολικής μονάδας αρμόδια είναι το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) και τα όργανα διοίκησης του σχολείου: ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου έχουν επιλεγεί με αξιολόγηση και υπηρετούν με θητεία, ενώ οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται με αποσπάσεις και με τη διάθεση άλλων εκπαιδευτικών. Τα θέματα που αφορούν τη μαθητική κοινότητα διευθετούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.

Επιπλέον, το σχολείο βρίσκεται σε σύνδεση και συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση φοιτητών, τη συμμετοχή στη διεξαγωγή ερευνών, την πειραματική εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος, όπου απαιτείται.

Στο σχολείο μας φοιτούν 264 μαθητές, που εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου με γραπτή δοκιμασία και ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (πιλοτικό) και τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Λειτουργούν ετησίως 4 τμήματα των 22 μαθητών ανά τάξη και Όμιλοι αριστείας & δημιουργικότητας. Επιπλέον, σε ετήσια βάση αναπτύσσεται μια ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων, όπως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, διδακτικές επισκέψεις, καθώς και προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής μαθητών με άλλες σχολικές μονάδες, που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, προάγουν την ενεργητική, συμμετοχική μάθηση και την κριτική ικανότητα, αναπτύσσουν περαιτέρω τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα.

Υποστηρίζοντας ένα σχολείο δημιουργικής μάθησης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές μας

  • να προσεγγίζουν τη γνώση δίχως τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς
  • να μαθαίνουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον
  • να αποκτούν γνώσεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να διαμορφώνουν στάσεις και αξίες οικοδομώντας πάνω στα βιώματά τους και αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον
  • να ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο προσωπικούς και εξατομικευμένους ρυθμούς μάθησης.

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με το άρ. 167 §5 του Ν. 4635/2019 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Π.Σ., ο Διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ …

Δες τη σελίδα »

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι διευθυντές και υποδιευθυντές στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται και για τα υπόλοιπα σχολεία, με πρόσθετη προϋπόθεση για τη θέση του Διευθυντή την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 και ν. 4327/2015, άρ.13 §1). Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας …

Δες τη σελίδα »

Ωράριο – Επόπτες

Ωράριο λειτουργίας σχολικού έτους 2020-21   Το πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας των Ομίλων του σχολικού έτους 2020-21 μπορείτε να το δείτε εδώ.   Σημείωση: Για το σχολικό έτος 2020-21 το ωράριο λειτουργίας του σχολείου θα είναι τροποποιημένο, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για τον επαρκή αερισμό και καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά τα …

Δες τη σελίδα »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικό έτος 2019-2020 Οι ακόλουθοι είναι οι κανόνες στην τήρηση των οποίων δεσμευόμαστε όλοι, μαθητές και καθηγητές, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Είναι το αποτέλεσμα διαλόγου όπου εκφράσαμε τις απόψεις μας και με τον οποίο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, αξιοποιώντας …

Δες τη σελίδα »

Υποδομές

Το Σχολείο μας, μέσα από το σύνολο της λειτουργίας του, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση που παρέχει στις σύγχρονες απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών του. Στην προσπάθειά του αυτή αναζητά διαρκώς τρόπους να βελτιώνει και να αναπτύσσει τις υποδομές του. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων …

Δες τη σελίδα »

Σχέδια Δράσης – Α.Ε.Ε

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το σχολείο μας πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης. Από την παραπάνω διαδικασία, που υλοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 στα πλαίσια της δράσης «Εσωτερική …

Δες τη σελίδα »

Σύλλογος Γονέων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Αλεξίου Δήμητρα Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος Γραμματέας: Κυριαζής Βασίλης Ειδικός Γραμματέας: Βάββα Λαμπρινή Ταμίας: Σκούρτης Δημήτρης Κοσμήτορας: Καραθανάσης Νίκος Μέλος: Νάτσικα Αφροδίτη Αναπληρωματικά μέλη: Παππά Πολυξένη Κάκος Ζήσης   Ιστότοπος (blog): sgkgymzosim.wordpress.com Σελίδα στο facebook: Σύλλογος Γονέων Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής   Στοιχεία επικοινωνίας e-mail: syllogosprotypoz@gmail.com   …

Δες τη σελίδα »