«

»

Οκτ 02 2017

Το πρώτο σκαλί

Το πρόγραμμά μας αρχίζει! Αλλά τι είναι πράγματι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+; Οι μαθητές μας, αρχικά, αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και σημειώνουν ό,τι θεωρούν σημαντικό. Στη συνέχεια, εστιάζουν στην Agenda 2030 και τους 17 στόχους της, εμπνέονται από τα λογότυπα και, με τη διαδικασία του brainstorming, καταγράφουν την πρώτη τους ιδέα για το περιεχόμενο και τον σκοπό της, καθώς και τις προσδοκίες από τη συμμετοχή τους. Εργάζονται μεθοδικά με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, συγκεντρώνουν και αξιολογούν τις απαντήσεις τους. Η ενθουσιώδης βιωματική εμπειρία τους αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχημένη συνέχεια, τόσο για τον Στόχο 4: «Ποιοτική Εκπαίδευση» όσο και για τους υπόλοιπους στόχους του προγράμματος γενικότερα.

Δείτε τους στόχους της Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον σύνδεσμο: Agenda 2030 – Στόχοι.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-proto-skali/