«

»

Δεκ 07 2021

“Χαρτογραφώντας τη γνώση”: εθνικό έργο eTwinning

Το σχολείο μας υλοποιεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ένα εθνικό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Χαρτογραφώντας τη γνώση”. Το έργο αποσκοπεί στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού διαδραστικού χάρτη της Ελλάδας εμπλουτισμένου με στοιχεία από τις ενότητες των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας και της Πληροφορικής (Διατροφή, Ενδυμασία, Οικογενειακός περίγυρος, Ήθη-έθιμα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο) σε συνδυασμό με την επίτευξη των επιμέρους στόχων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τους μαθητές.

Το έργο υλοποιείται από τους μαθητές του Α2 σε συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας: το 3ο Γ/σιο Ορεστιάδας, το 4ο “Ηράκλειο” Γ/σιο Θήβας, το 6ο Γ/σιο Πετρούπολης στην Αθήνα και το Γ/σιο Ώθηση στη Σταμάτα Αττικής..

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Γιώτα Βρίγκα – Μαρία Εξάρχου

Μπορείτε να συνδεθείτε με την ηλεκτρονική συνεργατική πλατφόρμα (Twinspace) του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://twinspace.etwinning.net/197463/home

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/chartografontas-ti-gnosi-ethniko-ergo-etwinning/