«

»

Ιούν 28 2017

Κάστρα και καστροπόλεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

«ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΕΙΣ»

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Κάστρα και καστροπόλεις» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-17 από τις εκπαιδευτικούς Παντούλα Χριστίνα ΠΕ04.01 (συντονίστρια), Τόκη Βασιλική ΠΕ19 (συμμετέχουσα) και από τους μαθητές του τμήματος Γ΄2.

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία «Χώρος – Οργάνωση και Χρήση: Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι».

Με βασικούς άξονες την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, τη βιωματική μάθηση και τη διερευνητική προσέγγιση οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Κάστρα και καστροπόλεις τόσο της Ελλάδας όσο και των Βαλκανίων, κάστρα που κατοικούνται σήμερα.
  • Λόγοι που οι άνθρωποι έκτιζαν όχι μόνο κάστρα αλλά και καστροπόλεις και οργάνωναν τη ζωή τους εκεί.
  • Κριτήρια με τα οποία επέλεγαν την περιοχή που έκτιζαν τα κάστρα-καστροπόλεις.
  • Διαφορές ανάμεσα σε κάστρα-καστροπόλεις στη βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο.
  • Επαγγέλματα των κατοίκων μιας πόλης-κάστρου, σύγκριση της ζωής τότε και τώρα στα κάστρα που κατοικούνται.
  • Μέτρα για τουριστική ανάδειξη των κάστρων-πόλεων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη διατήρηση των μνημείων.
  • Διάχυση των γνώσεων με τη δημιουργία ιστολογίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με διαθεματική προσέγγιση Πληροφορικής (Web 2.0, δημιουργία ιστολογίου), Ιστορίας, Φυσικής.

Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι των εκπαιδευτικών ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διατήρηση και προβολή των κάστρων-καστροπόλεων, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια αγωγής ενεργού πολίτη και η βελτίωση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κάστρο των Ιωαννίνων με οδηγούς-ξεναγούς εκπαιδευτικούς από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων. Επίσης σε συνδυασμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των υπόλοιπων τμημάτων πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ γυμνασίου στην Πελοπόννησο, όπου οι μαθητές επισκέφτηκαν κάστρα της περιοχής.

Υπήρξε άψογη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και το τελικό παραχθέν υλικό βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://kastropoleis.blogspot.gr/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/kastra-ke-kastropolis/