«

»

Ιούν 28 2017

Πέτρινα γεφύρια στα Βαλκάνια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

«ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Πέτρινα Γεφύρια στα Βαλκάνια» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-17 από τις εκπαιδευτικούς Τόκη Βασιλική ΠΕ19 (συντονίστρια), Εξάρχου Μαρία ΠΕ19 (συμμετέχουσα) και από τους μαθητές του τμήματος Γ΄1.

Σύντομη περιγραφή

Με βασικούς άξονες την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, τη διερευνητική προσέγγιση και τη βιωματική μάθηση οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις εξής θεματικές ενότητες:

  •  Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τα πέτρινα γεφύρια και το ρόλο τους τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής μάθησης.
  • Άντληση πληροφοριών από τα ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα και συγχρόνως αντιπροσωπευτικά δείγματα τόσο της ελληνικής όσο και της βαλκανικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, αφού τα περισσότερα απ’ αυτά είναι έργα ανώνυμων και ασπούδαστων μαστόρων.
  • Μάθηση, αφού είναι πηγή πληθώρας λαογραφικού υλικού, που περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, θρύλους, παροιμίες, έθιμα, δοξασίες κ.ά.
  • Αύξηση των εμπειριών και των γνώσεων που σχετίζονται με την κατασκευή των γεφυριών (π.χ. λέξεις σχετικές με τα γεφύρια, τους μαστόρους, τη συνθηματική γλώσσα τους, τα εργαλεία τους κ.ά.) και αποκτήθηκαν με την πάροδο αιώνων.
  • Διαφορές ανάμεσα στα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια και στις σύγχρονες, εντυπωσιακής κατασκευής, επιβλητικές γέφυρες.
  • Διάχυση των γνώσεων με τη δημιουργία ιστολογίου.

Η προσέγγιση και η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στη μέθοδο project με τη χρήση πολυμέσων, την υλοποίηση βιωματικού σχεδίου δράσης και τη δημιουργία ιστολογίου.
Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι των εκπαιδευτικών ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διατήρηση και προβολή των πέτρινων γεφυριών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια αγωγής ευαισθητοποιημένου περιβαλλοντικά ενεργού πολίτη και η βελτίωση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γρεβενών και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος από τους υπεύθυνους του κέντρου. Επίσης σε συνδυασμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των υπόλοιπων τμημάτων πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ γυμνασίου στην Πελοπόννησο, όπου οι μαθητές επισκέφτηκαν γέφυρες της περιοχής.
Η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν άψογη και το τελικό παραχθέν υλικό βρίσκεται στη διεύθυνση: http://petrinagefyria.blogspot.gr/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/petrina-gefyria-sta-valkania/