«

»

Σεπ 08 2023

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/ήτριας

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο απαιτείται για τη φοίτηση στις σχολικές μονάδες της χώρας και ισχύει και για τα τρία (3) σχολικά έτη φοίτησης του παιδιού στο Γυμνάσιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, στην ενότητα Οικογενειακός Προγραμματισμός-Μητέρα-Παιδί, όπου υπάρχει και το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.).

Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιατρό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (και όχι το Φύλλο ιατρικής εξέτασης, που διατηρείται στο αρχείο του ιατρού) θα πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων (11 – 15/9/2023).

Ενημερώνουμε επίσης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ τάξης ότι, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας μαθητή/τριας της Β΄ ή Γ΄ τάξης, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/atomiko-deltio-ygeias-mathiti-trias-2/