«

»

Σεπ 12 2023

Αποτελέσματα εισαγωγικής δοκιμασίας στη Γ τάξη

Έπειτα από την πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για τη Γ΄ τάξη, που έγινε την Πέμπτη 7/9/2023, οι βαθμολογίες των υποψηφίων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 324 34 30 64
2 320 32 24 56
3 317 38 16 54
4 318 32 22 54

Την κενή θέση στο τμήμα Γ1 καταλαμβάνει ο/η υποψήφιος/α με Α/Α 1 και κωδικό αίτησης 324, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές/ήτριες ορίζονται ως επιλαχόντες/ούσες σύμφωνα με τη σειρά βαθμολογίας και έπειτα από την κλήρωση που έγινε μεταξύ των υποψηφίων που ισοβάθμησαν στην 3η θέση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υ.Α. 22010/Δ6/24-2-2023, κεφ. Γ΄, άρ.5, ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών έχει ισχύ ως την 20ή Ιανουαρίου 2024.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/apotelesmata-eisagogikis-dokimasias-sti-g-taxi-2/