«

»

Σεπ 01 2023

Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος PAFSE

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23 και στο πλαίσιο του ομότιτλου σχεδίου δράσης, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PAFSE, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Αναστάσιο Μικρόπουλο.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, οι μαθητές του τμήματος Γ4, με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Βασιλική Βλάχα (ΠΕ03) και τον κ. Χρήστο Πούλιο (ΠΕ81), υλοποίησαν διδακτικό σενάριο με τίτλο: “Η μαθηματική αναπαράσταση μιας επιδημίας – η περίπτωση του μοντέλου SIR (Susceptible, Infected, Recovered)”. Η μοντελοποίηση SIR είναι ένας πολύ συχνός τρόπος περιγραφής της εξέλιξης μιας επιδημίας και περιλαμβάνει οπτικοποίηση πραγματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στην επιστημονική έρευνα. Το εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στη μαθηματική μοντελοποίηση μιας επιδημίας – και συγκεκριμένα μέσω του μοντέλου SIR –, στη σημασία των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάδοση μιας μολυσματικής νόσου. Στο πλαίσιο του σεναρίου οι μαθητές εμπλέκονται σε ποικίλες δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη των στόχων. 

Επίσης, οι μαθητές του τμήματος Γ1, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Καλλιόπη Σταύρου (ΠΕ78), υλοποίησαν το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Κοινωνικές διαστάσεις της υγείας κατά τη διάρκεια μιας επιδημικής ή πανδημικής έξαρσης». Η υγεία των πολιτών σχετίζεται με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες που αποκαλύπτονται με μεγαλύτερη ένταση στην περίπτωση μιας επιδημικής ή πανδημικής κρίσης. Με το σενάριο αυτό οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτούν για το θέμα μέσα από καθοδηγούμενη έρευνα και να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές οργανώνοντας και στη συνέχεια αναλύοντας ένα συνεργατικό ερωτηματολόγιο για τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιδημίας covid 19 στην τοπική κοινωνία. Το ερωτηματολόγιο των μαθητών που υλοποίησαν το συγκεκριμένο σενάριο διακινήθηκε μεταξύ ομηλίκων και οι μαθητές σε ομάδες οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα σε σχέση με επιμέρους ζητήματα που οι ίδιοι έθεσαν  προς διερεύνηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο ιστολόγιο του σχολείου μας «Μαθητών Έργα», στις αναρτήσεις:

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/ylopoiisi-eyropaikoy-programmatos-pafse/