«

»

Ιούν 14 2024

Τελικοί πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών για το σχολικό έτος 2024-25

Έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εισαγωγικής δοκιμασίας, τις ανακλήσεις αποδοχής εγγραφής από γονείς και/ή κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών και τις δηλώσεις αποδοχής ή μη των επιλαχόντων/ουσών, ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες, που κυρώθηκαν από το κοινό ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου & Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής:

α) ο πίνακας μαθητών/τριών που εγγράφονται στην α΄ γυμνασίου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2024-25 και

β) ο τελικός πίνακας επιλαχόντων/ουσών, με ισχύ μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Πίνακας μαθητών/τριών που εγγράφονται στην α΄ γυμνασίου σχολικού έτους 2024-25

Τελικός πίνακας επιλαχόντων/ουσών σχολικού έτους 2024-25

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ταυτοποίηση των μαθητών/τριών γίνεται με τον εξαψήφιο κωδικό της αίτησής τους και τον αριθμό προτεραιότητας που τους έχει αποδοθεί.

 

*     *     *     *     *

 


Παρακολουθείτε όλες τις σχετικές ενημερώσεις στον ειδικό ιστότοπο για τη διαδικασία εισαγωγής στο σχολείο μας.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/telikoi-pinakes-eisakteon-kai-epilachonton-oyson-gia-to-scholiko-etos-2024-25/