«

»

Ιούλ 09 2021

Τελικοί πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών 2021-22

Έπειτα από την πραγματοποίηση της κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών στη βαθμολογική βάση εισαγωγής, που διεξήχθη στο σχολείο μας την Παρασκευή 9 Ιουλίου με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και παρουσία και των ενδιαφερόμενων γονέων και/ή κηδεμόνων, ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών για το σχολικό έτος 2021-2022:

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των εισακτέων, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας, πρέπει να μεριμνήσουν για τη μετεγγραφή τους από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής έως και την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχολικού έτους (θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες). Σύμφωνα με την ΥΑ 58877/Δ6/2021 (ΦΕΚ 2184/2021 τ.Β΄), Α1.18, ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών ισχύει μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2022.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/telikoi-pinakes-eisakteon-kai-epilachonton-oyson-2021-22/