«

»

Σεπ 03 2020

Προκήρυξη μίας θέσης μαθητή/τριας στη Β΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων προκηρύσσει την παρακάτω κενή θέση μαθητή/τριας για το σχολικό έτος 2020-21:

Για τη Β΄ τάξη

  • μία (1) θέση μαθητή/τριας για το τμήμα Β1 με δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι περισσότερες της μίας, η εισαγωγή θα διενεργηθεί με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στη Νεοελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά (με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 10.00-12.30 π.μ. στον χώρο του σχολείου.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει διάρκεια δυόμισι (2,5) ωρών για τα Γυμνάσια. Περιλαμβάνει πενήντα (50) θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα επόμενα εικοσιπέντε (25) στα Μαθηματικά, πάνω στην ύλη της προηγούμενης τάξης του Γυμνασίου. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Ο ορισμός των επιτροπών εξετάσεων, η θεματοθεσία, η δημιουργία απαντητικού φυλλαδίου, η βαθμολόγηση και ο έλεγχος αυτής, καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. Κατά τη βαθμολόγηση τα στοιχεία του μαθητή/τριας θα είναι καλυμμένα με μαύρο αυτοκόλλητο. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων.

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, εκπαιδευτικοί, μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, θα τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 3/9/2020 έως και την Κυριακή 6/9/2020 (ως τις 23.59′) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@gym-zosim.ioa.sch.gr. (υπόδειγμα αίτησης)

Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συνυποβάλουν εμπρόθεσμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕΠΠΣ.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/prokiryxi-mias-thesis-mathiti-trias-sti-v-taxi-gia-to-scholiko-etos-2020-2021/