«

»

Μάι 16 2022

Πίνακες επιτυχόντων/ουσών & επιλαχόντων/ουσών 2022-23 – ανακοινοποίηση

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23 με την ανακοίνωση των βαθμολογιών από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., το Κοινό ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπου Γυμνασίου & Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών στην α΄ γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως έχουν κυρωθεί από τον πρόεδρό του:

Πίνακας επιτυχόντων/ουσών 2022-23

Πίνακας επιλαχόντων/ουσών 2022-23

Σημείωση: Οι τελικοί πίνακες ανακοινοποιούνται διορθωμένοι ως προς τις στήλες των επιμέρους βαθμολογιών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά επίδοσης, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό της αίτησης και τον αριθμό προτεραιότητας, όπως αποδόθηκε στους υποψηφίους με δημόσια κλήρωση, έχει ισχύ μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2023.

Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο επόμενο διάστημα.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/pinakes-epitychonton-oyson-amp-epilachonton-oyson-2022-23/