«

»

Ιούν 13 2018

Οι Έλληνες στους δρόμους του 20ού αιώνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ»

Οι μαθητές του τμήματος Γ΄2 κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υλοποίησαν το πολιτιστικό πρόγραμμα «Οι Έλληνες στους δρόμους του 20ού αιώνα» με την καθοδήγηση των καθηγητριών Μ. Πετρίδου, Π. Παπατόλη, Κ. Σταύρου. Το κεντρικό θέμα του προγράμματος ήταν οι μαζικές μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά με ομαδοσυνεργατική οργάνωση της τάξης και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωματική του διάσταση.

Το ενδιαφέρον της ομάδας εστιάστηκε κυρίως στα μεταναστευτικά ρεύματα των αρχών του 20ού αιώνα (προς την Αμερική) και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (προς τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης), καθώς και στις ροές εισόδου / επιστροφής Ελλήνων από άλλες χώρες (πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, πολιτικοί πρόσφυγες, παλιννοστούντες). Η αφόρμηση δόθηκε με την παρακολούθηση σχετικών βίντεο και ιστορική αναδρομή. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και τις ζωές των μετακινούμενων ατόμων σε διαδικτυακές πηγές, μελέτησαν λογοτεχνικά κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό και διερεύνησαν το παρελθόν συγγενικών και φιλικών προσώπων τους, για να συγκεντρώσουν και να μοιραστούν εμπειρίες μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η εκπαιδευτική επίσκεψη στον Σύλλογο Μικρασιατών Νεοκαισάρειας και στο Βιωματικό Μουσείο “ανθρώπων προς φυγήν”.

Ο κύριος στόχος που τέθηκε για το πρόγραμμα, η ευαισθητοποίηση σε θέματα μετανάστευσης και προσφυγιάς και η ανάπτυξη ενσυναίσθησης, επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τελικά, οι μαθητές συνειδητοποίησαν πως οι μετανάστες/πρόσφυγες δεν αποτελούν μια απρόσωπη μάζα, αλλά είναι άτομα με δική τους ιστορία και πως ο καθένας μας σε κάποια στιγμή της ζωής του θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση τους.

Το υλικό που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι μαθητές μπορείτε να το δείτε στο ακόλουθο βίντεο (και σε μορφή παρουσίασης εδώ):

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/oi-ellines-stoys-dromoys-toy-20oy-aiona/