«

»

Μάι 31 2024

Ενέργειες για την εγγραφή επιτυχόντων στην α΄ γυμνασίου σχολικού έτους 2024-25

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων στην α΄ γυμνασίου του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2024-2025, ισχύουν οι ακόλουθες Οδηγίες που έχει εκδώσει το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ:

α. Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή/ήτριας και σε Πρότυπο και σε Πειραματικό Σχολείο

Το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (έως την Παρασκευή 7/6/2024) και οι δύο (2) γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του/της μαθητή/ήτριας στο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στη σχολική μονάδα που προτιμούν και κοινοποιούνται στην έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας, ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα επιτυχόντων της. Αν δεν υποβληθεί η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων.

β. Ανάκληση αποδοχής της εγγραφής

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δύο γονείς/κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 3/6 έως και την Παρασκευή 7/6/2024, υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας: mail@gym-zosim.ioa.sch.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Στην υπεύθυνη δήλωσή του ο καθένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες χωριστά θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την εγγραφή του/της συγκεκριμένου/ης μαθητή/ήτριας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, στο οποίο είναι επιτυχών/ούσα, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων (επιτυχόντες – επιλαχόντες) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Δείτε και το Παράρτημα στις σχετικές Οδηγίες, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ).

Στη συνέχεια και εφόσον προκύψουν κενές θέσεις θα ενημερωθούν άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών με βάση την κατάταξη βαθμολογίας και θα έχουν στη διάθεσή τους δύο (2) ημέρες από τη στιγμή της ειδοποίησης για να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/ήτριας.

 

Προσοχή: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων που επιθυμούν να φοιτήσουν στην α΄ γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής για το σχολικό έτος 2024-25 δεν απαιτείται να γίνει καμία επιπλέον ενέργεια από τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν υπηρεσιακά μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο.

 

Επισήμανση για τη 2η ξένη γλώσσα

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας διδάσκονται η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική γλώσσα και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η όποια αλλαγή δεύτερης ξένης γλώσσας ή η επιλογή της Ιταλικής γίνεται αποκλειστικά στο δημοτικό σχολείο φοίτησης του/της μαθητή/ήτριας.

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω εγκύκλιο, η αλλαγή της ξένης γλώσσας μεταξύ Γαλλικής και Γερμανικής γίνεται με αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του γονέα/κηδεμόνα και η επιλογή της Ιταλικής γλώσσας γίνεται επίσης με γραπτή δήλωσή του, που κατατίθενται κατά περίπτωση στο δημοτικό σχολείο.

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/odigies-gia-tin-eggrafi-epitychonton-stin-a-gymnasioy-scholikoy-etoys-2024-25/