«

»

Ιούν 18 2020

Looking for hope / Le chemin vers l’ espoir

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 μαθητές από τα τμήματα Β1, Β3, Β4 και Γ2 του σχολείου μας συμμετείχαν στο δίγλωσσο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο: «Looking for hope / Le chemin vers l’ espoir». Με τo πρόγραμμα αυτό μελετήθηκε το φαινόμενο της μετανάστευσης, όπως αυτό εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με τους μαθητές δύο σχολείων από την Τουρκία. Ιδιαίτερα καρποφόρα υπήρξε η συνεργασία μας με το σχολείο Alsancak Lions Ortaokulu της πόλης Toroslar της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, γλωσσικής επάρκειας, ψηφιακού εγγραμματισμού και ρομποτικής.

Το έργο βραβεύτηκε με εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένες στο twinspace του project.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Βασιλική Βλάχα, Βασιλική Ραμπαούνη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/looking-for-hope-le-chemin-vers-l-espoir/