«

»

Ιούν 18 2021

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσής της ή μετεγγραφής σε Λύκεια

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022 υποβάλλουν “Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής”, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Ειδικά για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοίτησαν στη Γ΄ τάξη γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 δηλώνουν αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

  • Ο κηδεμόνας που υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση είναι ο ίδιος που έχει καταχωριστεί ως “Κηδεμόνας e-εγγραφές” στο Π.Σ. myschool σύμφωνα με την αρ. 64547/ΓΔ4/3-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Στην αίτηση εμφανίζονται αυτόματα και χωρίς δυνατότητα αλλαγής το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του κηδεμόνα και καταχωρίζονται υποχρεωτικά: το e-mail και το μητρώνυμο του κηδεμόνα.
  • Για την ταυτοποίηση των μαθητών κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) τους – για τους μαθητές που φοίτησαν στη Γ΄ γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 ο Α.Μ. αναγράφεται στον έλεγχο προόδου τους.
  • Μετά την υποβολή της αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (με e-mail ή με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στην Διευθυντή/τρια του Λυκείου εγγραφής ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως έχει υποβληθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/ilektronikes-aitiseis-eggrafis-ananeosis-tis-i-meteggrafis-se-lykeia/