«

»

Ιούν 24 2022

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσής της ή μετεγγραφής σε Λύκεια (2022)

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 υποβάλλουν “Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής” με όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59 και μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

(ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio).

 

Ειδικά για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοίτησαν στη Γ΄ τάξη γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 δηλώνουν αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

  • Ο κηδεμόνας που υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση είναι ο ίδιος που έχει καταχωριστεί ως “Κηδεμόνας e-εγγραφές” στο Π.Σ. myschool σύμφωνα με την αρ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Στην αίτηση εμφανίζονται αυτόματα και χωρίς δυνατότητα αλλαγής το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του κηδεμόνα και καταχωρίζονται υποχρεωτικά: το e-mail και το μητρώνυμο του κηδεμόνα.
  • Για την ταυτοποίηση των μαθητών/τριών κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) – για μαθητές/τριες που φοίτησαν στη Γ΄ γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 ο Α.Μ. τους αναγράφεται στον έλεγχο προόδου τους.
  • Μετά την υποβολή της αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (με e-mail ή με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στην Διευθυντή/τρια του Λυκείου εγγραφής ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως έχει υποβληθεί.

 

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο ακόλουθο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/ilektronikes-aitiseis-eggrafis-ananeosis-tis-i-meteggrafis-se-lykeia-2022/