«

»

Ιούν 23 2015

Οι υδάτινοι όγκοι της Ηπείρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

“ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΦΥΣΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

  1. Τίτλος του προγράμματος: Οι υδάτινοι όγκοι της Ηπείρου: φύση, οικολογικοί κίνδυνοι, παράδοση και πολιτισμός
  1. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Τσιπλακίδης Ιάκωβος (ΠΕ06) και Μπεκιάρη Καλλιόπη (ΠΕ16)
  1. Τμήμα: Β4
  2. Συνοπτική περιγραφή:

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 και εντάσσεται στη θεματολογία: «Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος».

  1. Στόχοι του προγράμματος:

(α) Γνωριμία των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου, και ειδικότερα τους ποταμούς και τις λίμνες, συνειδητοποίηση της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Στο επίπεδο στάσεων και αξιών, ανάπτυξη στάσης υπευθυνότητας απέναντι στη φύση, (β) έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών για το περιβάλλον και προβληματισμός για αυτό, (γ) παροχή γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τους υδάτινους όγκους της Ηπείρου, διαπίστωση δυνατοτήτων παρέμβασης για την προστασία τους, (δ) συνειδητοποίηση της σύνδεσης ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη μουσική, (ε) αξιοποίηση βιβλίων από τη σχολική βιβλιοθήκη, κριτική ανάγνωση και δημιουργική γραφή, (στ) χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για παιδαγωγικούς στόχους, (ζ) εξοικείωση με την εργασία σε ομάδες, τη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, βιβλιοθήκη) και την κριτική επεξεργασία πληροφοριών.

  1. Θέματα/ζητήματα που διερευνήθηκαν

(α) Εξερευνώντας το Περιβάλλον, (β) Υδάτινο Περιβάλλον (Ποτάμια – Λίμνες), (γ) Τα γεφύρια της Ηπείρου, (δ) Τα γεφύρια των Ζαγοροχωρίων, (ε) Τα πουλιά που ζουν στο νερό, (στ) Ζαγοροχώρια-ένας ταξιδιωτικός οδηγός

  1. Μεθοδολογία υλοποίησης:

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά η ακόλουθη μεθοδολογία: (α) εργασία σε ομάδες για την υλοποίηση project, (β) διαθεματική, βιωματική, διερευνητική προσέγγιση, (γ) βιβλιογραφική έρευνα, (δ) έρευνα πεδίου (επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας).

Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/i-idatini-ogki-tis-ipirou/