«

»

Σεπ 12 2019

Ενημέρωση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης πως θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την κατάθεση στη σχολική μας μονάδα του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο ισχύει και για τα τρία (3) σχολικά έτη φοίτησης του παιδιού στο Γυμνάσιο. Το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. έχει ήδη διανεμηθεί στους μαθητές/τριες της Α τάξης του σχολείου μας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας και απαιτείται για τη φοίτηση στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Ενημερώνουμε επίσης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β και Γ τάξης ότι εάν έχει επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας μαθητή/τριας της Β ή Γ τάξης υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα.

Το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.) είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (άξονας «Υγεία», ενότητα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», υποενότητα «Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», Οικογενειακός Προγραμματισμός-Μητέρα-Παιδί). Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και σχετικές πληροφορίες, Υ.Α κ.ά.

Πατήστε στον σύνδεσμο για άμεση πρόσβαση στο έντυπο: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Μέγεθος: 249.8 KB)

Στο σχολείο πρέπει να κατατεθεί μόνο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/enimerosi-gia-to-atomiko-deltio-ygeias-toy-mathiti/