«

»

Μαρ 10 2015

Ενδοσχολική επιμόρφωση 2014-2015

ενδοσχολική 2015 logoΟλοκληρώθηκε η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας με θέμα «Συνεργατικά εργαλεία web 2.0 – Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων ΠΣΔ – Δημιουργία και διαχείριση Ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Επεξεργασία ήχου και εικόνας – Δημιουργία podcasts και λογισμικά παρουσίασης», με επιμορφωτές τους: α) Ζωγάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό Εικαστικών, β) Μπουκουβάλα Άννα, Φιλόλογο του Γυμνασίου και επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου και γ) Ράπτη Ευτυχία, εκπαιδευτικό Πληροφορικής.

Η επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, ακολούθησε τη συνδυαστική μέθοδο (blended learning) και περιελάμβανε 6 συναντήσεις στο εργαστήριο της σχολικής μονάδας, καθώς και ασύγχρονη, εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Παρουσιάστηκαν:

  • λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές web 2.0, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία
  • λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές επεξεργασίας ήχου και εικόνας
  • δημιουργία podcasts με στόχο την υποστήριξη της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης
  • εξελιγμένες δεξιότητες χρήσης των λογισμικών παρουσίασης
  • χρήση του νέου συνεργατικού ιστολογίου της σχολικής μονάδας στο ΠΣΔ

Στόχος της επιμορφωτικής δράσης ήταν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με ψηφιακούς πόρους και μέσα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τη διδακτική παρέμβαση κατά τη σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση,  να διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για τη δημιουργία και ενεργό συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης, για τους ίδιους και τους μαθητές τους και, γενικότερα, να χρησιμοποιούν πιο αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε κάθε μορφή διδακτικής παρέμβασης, τυπικής ή μη τυπικής.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/endoscholiki-epimorfosi-2014-2015/