«

»

Ιούν 20 2021

Εισαγωγική δοκιμασία στην α΄ γυμνασίου 2021-22 – Οδηγίες προς γονείς & υποψηφίους

Οδηγίες για τους γονείς & τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες

Δείγμα απαντητικού φύλλου

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου (βίντεο)

Α. Πριν από τις εξετάσεις

 1.  Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Σχολείων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Σχολείο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.
 2.  Έλεγχος στοιχείων αίτησης υποψηφίων.

Οι γονείς/κηδεμόνες που οι ίδιοι διαπιστώνουν λάθη στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν (ηλεκτρονικά, με email) με το σχολείο επισημαίνοντας το σημείο της αίτησης για το οποίο αιτούνται τη διόρθωση. Εφόσον το λάθος αυτό αφορά αίτηση σε εισαγωγική τάξη σχολείου άλλης βαθμίδας από αυτή που θα φοιτήσει ο υποψήφιος (π.χ. γυμνάσιο αντί για λύκειο), τότε μπορεί να διορθωθεί μόνο εάν ο γονέας ή κηδεμόνας που υπέβαλε την αίτηση στείλει αίτημα με email στο σχολείο ζητώντας η αίτηση να αλλάξει ως προς το συνδεδεμένο σχολείο της άλλης βαθμίδας. Αιτήματα που αφορούν αλλαγή σχολείου επιλογής, πέραν της παραπάνω περίπτωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη μετά την ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη το πρωί και ώρα 10:00 πμ.

 1.  Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων θα αναρτηθούν την Πέμπτη 24/6/2021 στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Πρότυπου Σχολείου χωρίς τα ονόματα, με αναφορά μόνο στον εξαψήφιο κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των υποψηφίων, κατά αύξουσα σειρά κωδικού και λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.».
 2.  Η ενημέρωση υποψηφίων για την κατανομή τους σε ΕΚ, δηλαδή εξεταστικά κέντρα (όχι η κατανομή κατά αίθουσα), θα γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/6/21 στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρότυπου Σχολείου, με βάση τον εξαψήφιο κωδικό αίτησης, χωρίς να φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ταξινόμηση σε αίθουσες για την ημέρα των εξετάσεων θα φαίνεται μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα.

 

Β. Την ημέρα των εξετάσεων

 • Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το ΕΚ με ευθύνη των γονέων τους.
 • Οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο ΕΚ μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, στις 9:00 π.μ. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Γυμνάσια και 180 λεπτά για τα Λύκεια. Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.
 • Κατά την είσοδο των υποψήφιων μαθητών/τριών στο σχολείο, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών.
 • Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες υποχρεούνται να τηρούν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένες οδηγίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
 • Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο ή ταυτοπροσωπία, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους (δηλαδή την αίτηση εκτυπωμένη) που φέρει τον κωδικό της αίτησης για την πλήρη ταυτοποίησή τους.
 • Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που:
  • δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας,
  • δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19,
  • δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού ή γόμας.
 • Τα κινητά και τα ρολόγια τύπου “smart-watch” απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.
 • Οι επιτηρητές/τριες υποδεικνύουν στους μαθητές/τριες τη θέση τους στα θρανία σύμφωνα με τις καταστάσεις. Αν στην ίδια αίθουσα εξετάζονται αδέλφια, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κάθονται σε διαδοχικά θρανία.
 • Στη συνέχεια, οι επιτηρητές/τριες δίνουν σε κάθε μαθητή το απαντητικό φύλλο και τους ενημερώνουν για τον τρόπο συμπλήρωσης του.
 • Ο/Η μαθητής/τρια ΔΕΝ γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο παρά μόνο τον κωδικό της αίτησής του. Επίσης, πρέπει να μαυρίζει όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο κύκλος είναι διαγραμμένος με Χ ή υπάρχει μαυρισμένος κύκλος πέραν του ενός ή και οποιαδήποτε άλλο αχνό επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση, ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τη σωστή.
 • Οι επιτηρητές/τριες ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητας του/της μαθητή/τριας, καθώς και αν έχει γράψει σωστά τον κωδικό αίτησης στο απαντητικό φύλλο.
 • Σε περίπτωση λάθους στη συμπλήρωση του κωδικού αίτησης, αυτό πρέπει να διαπιστωθεί από τους επιτηρητές κατά τον έλεγχο, πριν από τη διανομή των θεμάτων και πριν από την έναρξη της διαδικασίας απάντησής τους από τους μαθητές, οπότε και με κατάλληλη διαδικασία ακυρώνεται και δίνεται νέο. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν αντικαθίσταται το απαντητικό φύλλο του μαθητή.
 • Τα θέματα προσκομίζονται στις αίθουσες αργότερα, εφόσον πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου των κωδικών των υποψηφίων, από μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του ΕΚ.
 • Ακολούθως, οι επιτηρητές/τριες μοιράζουν τα φυλλάδια των θεμάτων στους μαθητές, πάνω στα οποία οι μαθητές γράφουν το ονοματεπώνυμό τους. Ως πρόχειρο ο/η μαθητής/τρια αρχικά χρησιμοποιεί τις λευκές σελίδες των θεμάτων, ενώ, αν ζητηθούν επιπλέον σελίδες, τους δίδονται κόλλες Α4 για πρόχειρο, στις οποίες ο μαθητής/τρια γράφει το ονοματεπώνυμό του και τις παραδίδει στο τέλος στους επιτηρητές μαζί με το απαντητικό φύλλο και το φυλλάδιο θεμάτων. Το πρόχειρο και τα φυλλάδια των θεμάτων δεν αποτελούν μέρος των απαντήσεων του μαθητή και συνεπώς οποιαδήποτε απάντηση σημειωμένη σε αυτά δεν λαμβάνεται υπόψη.
 • Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.
 • Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Ειδικότερα: Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για τα Μαθηματικά και 25 για την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.
 • Οι μαθητές/τριες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο στυλό διαρκείας μαύρου ή σκούρου μπλε χρώματος και να μην κάνουν χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις στο απαντητικό φύλλο. Θα πρέπει να τονιστεί στους μαθητές/τριες ότι δεν μπορούν να σβήσουν μια απάντηση που έχουν επιλέξει πάνω στο απαντητικό φύλλο. Πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους μόνο αφού αποφασίσουν ότι αυτή είναι η τελική τους επιλογή.
 • Να επισημανθεί στους μαθητές ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί.
 • Όταν οι μαθητές/τριες ολοκληρώσουν την εξέταση, παραδίδουν το απαντητικό φύλλο, καθώς και τα πρόχειρα και τα φυλλάδια θεμάτων στους επιτηρητές/τριες.
 • Οι δύο τελευταίοι μαθητές/τριες αποχωρούν μαζί από την αίθουσα.
 • Οι επιτηρητές/τριες υπογράφουν το απαντητικό φύλλο παρουσία του/της υποψηφίου και φυλάσσουν μόνο αυτό σε φάκελο όπου τοποθετούνται τα απαντητικά φύλλα των συνυποψηφίων του/της.
 • Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία να συμβάλλει στην πρόοδο όλων των μαθητών και των μαθητριών!

 
Από την επιτροπή συντονισμού δοκιμασίας
δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Π.Σ.

 

 • Εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  “Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπαίνουν όλοι στην ίδια αίθουσα ή αίθουσες, σύμφωνα με τις καταστάσεις. Οι επιτηρητές ακολουθούν την ίδια διαδικασία, όπως και στις άλλες αίθουσες (έλεγχος στοιχείων, διανομή θεμάτων και απαντητικών φύλλων, έλεγχος της ορθότητας συμπλήρωσης του κωδικού κλπ). Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος των 150 λεπτών στο Γυμνάσιο και των 180 λεπτών στο Λύκειο, κατά 45 λεπτά αντίστοιχα (σύνολο 195 λεπτών και 225 λεπτών αντίστοιχα). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί από το/την μαθητή/τρια, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή απάντησης σε εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Ομως, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης. Τα απαντητικά φύλλα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεντρώνονται και αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά απαντητικά φύλλα, χωρίς διαφορετική μεταχείριση.”
   
  Από τις οδηγίες που στάλθηκαν προς τα σχολεία από την επιτροπή
  συντονισμού δοκιμασίας δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Π.Σ.
   

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/eisagogiki-dokimasia-stin-a-gymnasioy-2021-22-odigies-pros-goneis-amp-ypopsifioys/