«

»

Μάι 12 2023

Αποτελέσματα εισαγωγής στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής 2023

Ανακοινώνεται παρακάτω ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην α΄ γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής (σχολικού έτους 2023-24). Η κατάταξη έχει γίνει με βάση τις βαθμολογίες των υποψηφίων που ανακοινώθηκαν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στις περιπτώσεις ισοβαθμίας σύμφωνα και με τον τυχαίο αριθμό προτεραιότητας που έχει ήδη αποδοθεί στους υποψηφίους. Η ταυτοποίηση των υποψηφίων μπορεί να γίνει με το αναγνωριστικό της αίτησης και τον εξαψήφιο κωδικό, καθώς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων που εξέδωσε το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘ, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δύο γονείς/κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, συγκεκριμένα έως και την Πέμπτη 18/5/2023, υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@gym-zosim.ioa.sch.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Στην υπεύθυνη δήλωσή του ο καθένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες χωριστά θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την εγγραφή του/της συγκεκριμένου/ης μαθητή/ήτριας στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, στο οποίο είναι επιτυχών/ούσα, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων που ανακοινώνεται παραπάνω.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/apotelesmata-eisagogis-sto-protypo-gymnasio-zosimaias-scholis-2023/