«

»

Σεπ 20 2021

Αποτελέσματα & τελικός ενοποιημένος πίνακας για τη Β΄ τάξη

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στη γραπτή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για τη Β΄ τάξη του σχολικού έτους 2021-22 με δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά, είναι οι ακόλουθες:

 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΓΛΩΣΣΑ      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     ΣΥΝΟΛΟ
1 313 44 46 90
2 311 42 42 84
3 310 36 34 70

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, ανακοινώνεται ο ακόλουθος τελικός ενοποιημένος πίνακας υποψηφίων για τη Β΄ τάξη, που έχει ισχύ έως και την 20ή Ιανουαρίου 2022 και ο οποίος προκύπτει από την ενοποίηση α) του βαθμολογικού πίνακα των υποψηφίων με δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Ιταλικά και β) του παραπάνω βαθμολογικού πίνακα των υποψηφίων με δεύτερη ξένη γλώσσα Γερμανικά.

Στον τελικό πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι με κωδικούς αίτησης: 267, 275, 288, 296, καθώς οι αιτήσεις τους ακυρώθηκαν, έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ειδικότερα όσον αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 53476/ΓΔ4/2017 και εφαρμοστικές εγκύκλιοι Αρ.Πρ. 132298/Δ2/10-08-2016 & Φ.52/60399/Δ1/27-05-2021), καθότι η δεύτερη ξένη γλώσσα τους δεν συνέπιπτε με αυτές της θέσης για την οποία διαγωνίστηκαν.

Τελικός ενοποιημένος πίνακας υποψηφίων για τη Β΄ τάξη

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   1 313 90 Γερμανικά
   2 311 84 Γερμανικά
   3 290 78 Γαλλικά
   4 297 76 Γαλλικά
   5 310 70 Γερμανικά
   6 269 68 Γαλλικά
   7 289 66 Γαλλικά
   8 295 56 Γαλλικά

 

Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων για τη δεύτερη ξένη γλώσσα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες, οι δύο προκηρυχθείσες θέσεις στη Β΄ τάξη καλύπτονται ως εξής:

α. τη θέση στο τμήμα Β3, με δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Ιταλικά καταλαμβάνει ο/η υποψήφιος/α με Α/Α 3 (κωδικός αίτησης: 290) και με δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γαλλικά,

β. τη θέση στο τμήμα Β1, με δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά καταλαμβάνει ο/η υποψήφιος/α με Α/Α 1 (κωδικός αίτησης: 313) και με δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/apotelesmata-amp-telikos-enopoiimenos-pinakas-gia-ti-v-taxi/