«

»

Μάι 24 2022

Ανάκληση αποδοχής εγγραφής από γονείς/κηδεμόνες επιτυχόντων

Εν αναμονή της έκδοσης εγκυκλίου για τις διαδικασίες εγγραφής των επιτυχόντων/ουσών στην α΄ γυμνασίου του σχολικού έτους 2022-23, οι γονείς και/ή κηδεμόνες τους ενημερώνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής του παιδιού τους, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα με την αρχική αίτησή τους για συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και οι δύο γονείς / κηδεμόνες να συμπληρώσουν χωριστή υπεύθυνη δήλωση μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και να την αποστείλουν στο e-mail του σχολείου (mail@gym-zosim.ioa.sch.gr) ή να την καταθέσουν σε έντυπη μορφή αυτοπροσώπως στο σχολείο έως και την Παρασκευή 27/5/2022 (τα έντυπα θα διατίθενται και στο σχολείο).
Στην ατομική του υπεύθυνη δήλωση ο καθένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να δηλώνει τα ακόλουθα: 
α) Είμαι κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ……………………………………………………………………………… με εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου ………………………………………. στην εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ο/η οποίος/α διακρίθηκε ως επιτυχών/ούσα στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2022-23, έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022
και
β) ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ το παιδί μου να εγγραφεί στο ανωτέρω σχολείο που εισάγεται σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Γνωρίζω ότι αποδεσμεύω τη θέση του, η οποία θα πληρωθεί από άλλον υποψήφιο.
 
 
Σας γνωστοποιούμε επίσης, ενόψει των διαδικασιών εγγραφής, ότι στο σχολείο μας προσφέρονται ως επιλογή για τη 2η ξένη γλώσσα τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.
 
 
 
 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/anaklisi-apodochis-eggrafis-apo-goneis-kidemones-epitychonton/