↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

I. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές
 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.
 • Υποστηρίζουν τη μάθησή τους τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή.
 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ελεύθερη έκφραση, την αποφυγή εντάσεων, το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, δηλαδή τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί ο μαθητής / η μαθήτρια να λειτουργήσει και να προοδεύσει.
II. Υποχρεώσεις μαθητών

1. Προσέλευση στο Σχολείο

 • Οι μαθητές / μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο το αργότερο πέντε λεπτά (5΄) πριν από την πρωινή συγκέντρωση και την προσευχή, η οποία γίνεται στις 8:15.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό, τόσο κατά τη διάρκεια της προσευχής όσο και κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων οι οποίες μπορεί να ακολουθούν. Στη συνέχεια, μπαίνουν με τάξη στις αίθουσες.
 • Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές / μαθήτριες γίνονται δεκτοί στην τάξη, έπειτα από σχετική άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 • Για τη φύλαξη της τσάντας και των προσωπικών του αντικειμένων, κάθε μαθητής χρησιμοποιεί υποχρεωτικά το προσωπικό του ερμάριο. Για λόγους καλύτερης λειτουργίας της τάξης, προσέρχεται στην αίθουσα φέρνοντας μαζί του μόνο ό,τι υλικό απαιτείται για το συγκεκριμένο μάθημα.

2. Συμπεριφορά

 • Οι μαθητές / μαθήτριες εισέρχονται στην τάξη, μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Προσέρχονται στο μάθημα, χωρίς να φέρουν μαζί τους φαγητά ή ποτά.
 • Σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών / συμμαθητριών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία. Συνεπώς, παρακολουθούν το μάθημα και συμμετέχουν σ’ αυτό χωρίς να ενοχλούν τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές / τις συμμαθήτριές τους. Δεν ζητούν να εξέλθουν της αίθουσας χωρίς σοβαρό λόγο.
 • Οι μαθητές / μαθήτριες που ενοχλούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους συμμαθητές / τις συμμαθήτριές τους ή τον διδάσκοντα και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του τελευταίου, μπορεί να τιμωρηθούν με ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα.
 • Οι μαθητές που απομακρύνονται από την τάξη με ωριαία αποβολή, παραμένουν για την υπόλοιπη διδακτική ώρα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών ή στον χώρο της βιβλιοθήκης ή ασχολούνται με κάποια εργασία η οποία τους ανατίθεται. Σε καμία περίπτωση δεν τριγυρνούν στο προαύλιο.
 • Όταν ο μαθητής υπερβεί τις τρεις (3) ωριαίες αποβολές, ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας και ελέγχεται πειθαρχικά για πιθανή επιβολή μεγαλύτερης τιμωρίας.
 • Οι μαθητές / μαθήτριες δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
 • Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.

3. Διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι / -ες οι μαθητές / μαθήτριες απομακρύνονται από τις αίθουσες και βγαίνουν στο προαύλιο.
 • Αποφεύγουν επαφές με άτομα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται από το σχολείο χωρίς άδεια από τον Διευθυντή.
 • Οι μαθητές / μαθήτριες σέβονται τους συμμαθητές / τις συμμαθήτριές τους και λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η άσκηση σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο. «Καμία μορφή βίας δεν έχει θέση στο σχολείο μας»
 • Το κάπνισμα καθώς και η χρήση αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται στους χώρους του σχολείου, για λόγους υγείας (Ν.3730/2008 σε συνδυασμό με Ν.3868/2010 / ΦΕΚ 129Α /3-8-2010).

4. Χρήση κινητών τηλεφώνων κ.λπ.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι, στυλό με κρυφή κάμερα κλπ) σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 100553/Γ2/04-09-2012).
 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του Σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.

5. Απουσίες

 • Οι μαθητές / μαθήτριες που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να φύγουν από το σχολείο, τους χορηγείται άδεια από τον Διευθυντή που φροντίζει για τον τρόπο αποχώρησής τους.
 • Δεν δικαιολογούνται οι απουσίες από ωριαίες αποβολές, καθώς και οι απουσίες που έγιναν σε μεμονωμένες διδακτικές ώρες χωρίς την άδεια του Διευθυντή.

6. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

 • Οι μαθητές / μαθήτριες σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
 • Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και, γενικότερα, σέβονται τις αίθουσες και φροντίζουν να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
 • Δεν ρυπαίνουν τον χώρο του Σχολείου (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).
 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια παραλαμβάνει ένα ερμάριο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για την καλή κατάσταση του οποίου είναι υπεύθυνος/η.
 • Ο μαθητής / η μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του / της.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/to-scholio-me-mia-matia/esoterikos-kanonismos-litourgias/