↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι ένα πενταμελές συμβούλιο με τριετή θητεία που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόεδρος
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη
Ρούμκου Ελένη, Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφέρειας Ηπείρου
Ζωγάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής σχολικής μονάδας / Καλλιτεχνικών (ΠΕ08)
Μπουκουβάλα Άννα, Εκπαιδευτικός / Φιλόλογος (ΠΕ02)
Νείλα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός / Βιολόγος (ΠΕ04.04)

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/to-scholio-me-mia-matia/epes/