↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι ένα πενταμελές συμβούλιο που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με τον Ν. 3966/2011 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, που διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόεδρος
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη
Ρούμκου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Άρτας
Κρανάς Βασίλειος, Διευθυντής σχολικής μονάδας / Βιολόγος (ΠΕ04.04)
Μπουκουβάλα Άννα, Εκπαιδευτικός / Φιλόλογος (ΠΕ02)
Νείλα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός / Βιολόγος (ΠΕ04.04)

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/to-scholio-me-mia-matia/epes/