Το σχολείο με μια ματιά

Το ιστορικό γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής από το 2015 λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο (ν. 4327/2015, άρ.10 §1). Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019, άρ.94, για τις δράσεις των Π.&Π.Σ. γνωμοδοτεί σε εθνικό επίπεδο η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), ενώ σε επίπεδο σχολικής μονάδας τα αρμόδια όργανα είναι το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου έχουν επιλεγεί με αξιολόγηση και υπηρετούν με θητεία, ενώ οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται με αποσπάσεις και με τη διάθεση άλλων εκπαιδευτικών. Τα θέματα που αφορούν τη μαθητική κοινότητα διευθετούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.

Επιπλέον, το σχολείο βρίσκεται σε σύνδεση και συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση φοιτητών, τη συμμετοχή στη διεξαγωγή ερευνών, την πειραματική εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος, όπου απαιτείται.

Στο σχολείο μας φοιτούν 264 μαθητές, που εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου με γραπτή δοκιμασία και ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (πιλοτικό) και τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Λειτουργούν ετησίως 4 τμήματα των 22 μαθητών ανά τάξη και Όμιλοι αριστείας & δημιουργικότητας. Επιπλέον, σε ετήσια βάση αναπτύσσεται μια ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων, όπως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, διδακτικές επισκέψεις, καθώς και προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής μαθητών με άλλες σχολικές μονάδες, που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, προάγουν την ενεργητική, συμμετοχική μάθηση και την κριτική ικανότητα, αναπτύσσουν περαιτέρω τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα.

Υποστηρίζοντας ένα σχολείο δημιουργικής μάθησης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές μας

  • να προσεγγίζουν τη γνώση δίχως τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς
  • να μαθαίνουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον
  • να αποκτούν γνώσεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να διαμορφώνουν στάσεις και αξίες οικοδομώντας πάνω στα βιώματά τους και αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον
  • να ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο προσωπικούς και εξατομικευμένους ρυθμούς μάθησης.

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/to-scholio-me-mia-matia/

ΕΠ.Ε.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) είναι ένα πενταμελές συμβούλιο με τριετή θητεία που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Σ., ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ …

Δες τη σελίδα »

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται και για τα υπόλοιπα σχολεία, με πρόσθετη προϋπόθεση για τη θέση του Διευθυντή την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 και ν. 4327/2015, άρ.13 §1). Αναπληρωτής Διευθυντής του Πρότυπου Γυμνασίου …

Δες τη σελίδα »

Ωράριο – Επόπτες

Ωράριο λειτουργίας   Συμβουλευτείτε εδώ το αναλυτικό Πρόγραμμα εβδομαδιαίας λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων 2019-20.   Καθηγητές επόπτες – υπεύθυνοι τμημάτων Σχολικό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα συναντήσεων γονέων και καθηγητών 2019-20 Για το σχολικό έτος 2019-2020 η ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου θα γίνεται κάθε Δευτέρα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:    

Δες τη σελίδα »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας I. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό. Υποστηρίζουν τη μάθησή τους τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ελεύθερη έκφραση, την …

Δες τη σελίδα »

Υποδομές

Το Σχολείο μας, μέσα από το σύνολο της λειτουργίας του, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση που παρέχει στις σύγχρονες απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών του. Στην προσπάθειά του αυτή αναζητά διαρκώς τρόπους να βελτιώνει και να αναπτύσσει τις υποδομές του. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων …

Δες τη σελίδα »

Σχέδια Δράσης – Α.Ε.Ε

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το σχολείο μας πήρε μέρος στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου / Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στη Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης. Από την παραπάνω διαδικασία, που υλοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 στα πλαίσια της δράσης «Εσωτερική …

Δες τη σελίδα »

Σύλλογος Γονέων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Αλεξίου Δήμητρα Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος Γραμματέας: Κυριαζής Βασίλης Ειδικός Γραμματέας: Βάββα Λαμπρινή Ταμίας: Σκούρτης Δημήτρης Κοσμήτορας: Καραθανάσης Νίκος Μέλος: Νάτσικα Αφροδίτη Αναπληρωματικά μέλη: Παππά Πολυξένη Κάκος Ζήσης   Ιστότοπος (blog): sgkgymzosim.wordpress.com Σελίδα στο Facebook: Σύλλογος Γονέων Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής   Στοιχεία επικοινωνίας e-mail: syllogosprotypoz@gmail.com  

Δες τη σελίδα »