Ιστορικό

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1828 Ίδρυση της Ζωσιμαίας Σχολής με την ονομασία Γενικόν Ελληνικόν Σχολείον, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα των αδελφών Ζωσιμάδων

1915-16 Υπαγωγή της Ζωσιμαίας Σχολής στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας

1937-1976 Πρότυπον Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Α.Ν. 770/1937, άρ.19)

1976-1980 Λύκειον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Γ.Κ.& Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Υ.Α. Φ. 220.11/4/76759/14-8-1976, εφαρμογή του ν.309/76 για τον διαχωρισμό Γυμνασίων και Λυκείων)

1980-1984 Πρότυπον Μικτόν Γυμνάσιον Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Π.Δ. 828/1980)

1985-2011 Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής (ν.1566/85, άρ.31, 91)

1993 Μετεγκατάσταση του Γυμνασίου στο σημερινό κτήριο (Ευεργ. Δομπόλη 30) λόγω της ανεπάρκειας χώρων του κτηρίου της Πλατείας Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος

2011-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (ν.3966/11 & Υ.Α. 122084/Δ4/25-10-2011)

2015- Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (ν.4327/15, άρ.10 §1)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/istoriko/

Διευθυντές προηγούμενων ετών

  Διευθυντές σχολείου μετά το 2011 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Κρανάς Βασίλειος ΠΕ 04.04 2014-2015 Ζαβιτσάνου Ερασμία ΠΕ15 2011-2014 Διευθυντές σχολείου έως το 2011 Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Μαρούγκας Νικόλαος ΠΕ03 2007-2011 Σαμαρά Ελένη ΠΕ 02 2006-2007 Τσελίγκας Άγγελος ΠΕ01 1997-2006 Βεκρής Ευάγγελος …

Δες τη σελίδα »

Εκπαιδευτικοί προηγούμενων ετών

Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο κατά τα προηγούμενα έτη (από το σχολικό έτος 2013-14 και εξής)  

Δες τη σελίδα »

Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων

Ζωσιμαία Σχολή

Η ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής Η περίφημη Zωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1828 με δαπάνες των αδερφών Ζωσιμάδων, μεγάλων Εθνικών ευεργετών. Στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα στα Γιάννενα λειτουργούσαν η Μπαλαναία και η Καπλάνειος Σχολή. Όμως το 1820, ύστερα από την πολιορκία και την πυρπόληση των Ιωαννίνων από τα στρατεύματα του σουλτάνου που ήρθε …

Δες τη σελίδα »