Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη Γαλλικών

Διδάσκουσα: Ελένη Χαρτζάβαλου

Γαλλικά α΄ γυμνασίου

Γαλλικά β΄ γυμνασίου

Γαλλικά γ΄ γυμνασίου

Πρόσθετο διδακτικό υλικό για την τάξη των Γαλλικών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/ilektroniki-scholiki-taxi-i-taxi/