«

»

Ιαν 27 2020

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω εποχικής γρίπης

Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (10057/Δ2/24-1-2020) επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 79942/ΓΔ4/21-5-2019, άρ. 24 §4, απουσίες μαθητών/τριών από τα μαθήματα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, οι οποίες οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2020, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών.

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο σχολείο προσκομίζοντας ταυτόχρονα πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/apoysies-mathiton-trion-logo-epochikis-gripis/